Ochrana osobních údajů v Maresi Foodbroker

Prohlášení společnosti MARESI Foodbroker s.r.o. o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně v rámci ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů. Níže Vás informujeme o nás a o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a použití osobních údajů:
Za zpracování osobních údajů je odpovědná společnost MARESI Foodbroker s.r.o. Zastihnete nás na následující e-mailové adrese: ochrana-dat@maresi.cz.

Zpracováváme ty osobní údaje, které nám poskytnete jako uživatel/ka webových stránek tím, že nám je sdělíte, například v rámci poptávky nebo registrace. Zpracování se provádí za účelem vyřízení Vaší poptávky nebo registrace. Právním podkladem pro zpracování je proto Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil/a v rámci poptávky nebo registrace, a s plněním smlouvy.

Pokud jste nám jako uživatel/ka našich webových stránek poskytl/a osobní údaje, použijeme je pouze k zodpovězení Vašich dotazů, ke smluvnímu plnění a k technické administrativě.

Osobní údaje poskytujeme, popř. zasíláme třetím osobám pouze tehdy, pokud jste nám jako uživatel/ka webových stránek předtím k tomu udělil/a souhlas, popř. pokud je to nutné ke smluvnímu plnění. Jako uživatel/ka webových stránek můžete udělený souhlas s budoucím účinkem kdykoliv odvolat. 

Uložené osobní údaje budou vymazány tehdy, pokud jako uživatel/ka webových stránek odvoláte Váš souhlas s jejich uložením, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné ke splnění účelu sledovanému jejich uložením, nebo pokud uložení Vašich osobních údajů již není z jiných zákonných důvodů přípustné, vždy však za zachování zákonných archivačních povinností. 

Na písemnou žádost Vás budeme kdykoliv rádi informovat o údajích uložených k Vaší osobě. Vaši žádost zašlete na e-mailovou adresu: ochrana-dat@maresi.cz. Dále Vás žádáme o zaslání informace, pokud Vaše osobní údaje, které zpracováváme, již nejsou správné. Neprodleně provedeme jejich opravu. Pokud si již nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje, prosíme o zaslání příslušné informace na e-mailovou adresu ochrana-dat@maresi.cz. Vaše osobní údaje samozřejmě neprodleně vymažeme, pokud tomu nebudou bránit kogentní právní důvody, například zákonné archivační povinnosti. 

Pro žádosti ve věci porušení práva na informaci, porušení práva na utajení, na provedení opravy nebo na vymazání je kompetentní český Úřad pro ochranu osobních údajů.