Naše poslání

Optimální kvalita podpory značky je pro nás jako zkušeného distributora samozřejmostí, průběžné investice do našich zaměstnanců a infrastruktury jsou logickým důsledkem. Naše úsilí se zaměřuje na 54 milionů spotřebitelů na trzích střední a východní Evropy, které pokrýváme vlastními firmami v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.

Základ naší práce

Spokojenost našich spotřebitelů je základem naší práce. Každý den pracujeme na tom, abychom porozuměli jejich potřebám a naplnili je vysoce kvalitními, inovativními koncepty produktů. Komunikace s našimi spotřebiteli je upřímná, uznalá a interaktivní.

Partnerská spolupráce

Velice úzce spolupracujeme nejen s našimi zaměstnanci, ale i se všemi externími partnery. Soudržnost a týmový duch charakterizují naše jednání, protože pouze konstruktivní dialog zaměřený na řešení nám může umožnit růst společně.

Důvěra

Našim zaměstnancům plně důvěřujeme. To jim umožňuje jednat samostatně a motivovaně. Důvěryhodný vztah s našimi partnery tvoří základ pro fungující spolupráci. A věříme, že spolupráce v duchu partnerství vede k úspěchu.

Kvalita

V souladu s naším posláním si vždy nastavujeme vysoké standardy kvality, pokud jde o naše produkty, služby a naši práci jako takovou. Toto základní porozumění nás spojuje s našimi zaměstnanci i se všemi našimi partnery.

Inovace

Spojujeme naši dlouholetou firemní tradici s přístupem orientovaným na budoucnost. Inovace jsou předpokladem našeho budoucího firemního úspěchu ve všech oblastech společnosti. Neustále vyvíjíme inovativní produkty a koncepty značek a důsledně pracujeme na digitalizaci všech struktur a obchodních procesů.

Maresi International

S centrálou v Rakousku - doma ve střední a východní Evropě. S našimi pobočkami v Rakousku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku oslovujeme více než 50 milionů spotřebitelů. S našimi mezinárodními obchodními partnery zásobujeme Evropu a svět.